آرشیو "کتابخانه دیجیتال"

کتاب احباب

کتاب احباب

در این کتاب می خوانید : 1-چیستی کار تشکیلاتی 2-ضرورت کار تشکیلاتی 3-فرهنگ تشکیلاتی ، تشکیلات فرهنگی 4-ضابطه های اصلی تشکیلات 5-روند کار مجموعه و نقش مدیر در آن 6-بررسی موضوعی حدود تبعیت از ولی جامعه 8-بایدها و نبایدهای...

ادامه مطلب ...