آرشیو "محتوای تربیتی"

معنای مشورت چیست؟؟

معنای مشورت چیست؟؟

✅معنای مشورت : ????مشورت در اصطلاح به معنای بدست آوردن راه درست و متقن از طریق نظر خواهی از عقلا و خردمندان است. ✅ارتقاء کارآیی شخصی متربی (کمیت و کیفیت) ????یکی از اهداف مشاوره و راهنمایی ارتقاء سطح کمی و کیفی کارآیی و...

ادامه مطلب ...