جناب سرهنگ عبدالامیر محتشمی راد     فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج دزفول

 • نقاط قوت و ضعف شجره طیبه صالحین را چه می دانید :
 • نقات قوت : 1 وجود فضای تربیت اسلام ،و اعتقادی و اخلاقی 2ایجاد وابستگی بین بسیجیان و مساجد 3 محلی جهت رفع ابهامات و بین مسائل اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی
 • بر عدم وجود اعتبار و بودجه جهت اجرای برنامه های تفریحی و جذب 2عدم وجود منابع درسی آموزشی (کتاب صالحین اصلاً مفید و جامع نیست )
 • آیا در استان/شهرستان شما از روش های غیر مصوب نیز در اجرای طرح صالحین استفاده شده است:
 • در شهرستان دزفول از دیربازپس از نماز و یا قبل از نماز جلسات تحت عنوان جلسه قرآن بوده که عمده تاٌمفید و کار آمد هم بوده است
 • شما مربیان و سرگروههای حلقات صالحین را از چه افرادی انتخاب می کنید :
 • طبیعتاً افراد انتخاب شده می بایست به لحاظ آگاهی و دغده آموزشی در حد قابل قبول بوده تا بتوانند مأموریت موفق باشند
 • ارتباط شما با مسئولین حلقه ها و متربیان در چه سطحی است :
 • محدودبه سرکشی از حلقات و دیدو بازدید از این نوع است
 • تا بحال شده است به صورت سر زده به حلقه ها سرکشی نمایید ؟ نتیجه آن چه بوده است :
 • بله – در پایگاه هایی که حلقات واقعی بوده اند قابل قبول و درسایر موارد بسیار ضعیف بوده اند
 • مشکلات اجرای شجره طیبه صالحین در شهر شما در چه حدی است :
 • 1- عدم وجود روحانیت یا روحانی که دغدغه کار تربیتی داشته باشند 2- عدم امکان پشتیبانی مالی از سوی ادارات و سازمانهای شهرستان
 • پیشنهاد شما برای بهبود روند حلقه ها چیست :
 • اجبار و الزام حوزهای علمیه اعم ازخواهران و برادران جهت حضوردرحلقات صالحین و مساجد (اعزام روحانی )
 • اجرای برنامه های جانبی اعم از فرهنگی و تربیتی و …
 • به نظر شما مطالبات رهبری در مورد حلقه های صالحین تا چه میزان انجام شده است :
 • 50% مطالبات محقق شده است
 • با توجه به بیانات رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی ، به نظر شما در این خصوص چه باید کرد:
 • چنانچه بتوانیم یک شبکه مجازی ملی قومی که توان رقابت با شبکه های خارجی را داشته باشد قطعاً میتواند در بهااین معضل کمک شایانی نماید هم به لحاظ جلوگیری از انحرافات اخلاقی و … هم به لحاظ استفاده از بستر فراهم شده جهت بیان مسائل لازم و اگاهی بخشی به جامعه هدف