در این کتاب می خوانید :
1-چیستی کار تشکیلاتی
2-ضرورت کار تشکیلاتی
3-فرهنگ تشکیلاتی ، تشکیلات فرهنگی
4-ضابطه های اصلی تشکیلات
5-روند کار مجموعه و نقش مدیر در آن
6-بررسی موضوعی حدود تبعیت از ولی جامعه
8-بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی

 

برای دانلود کلیک کنید