مسابقه ماهیانه شماره 2

از تاریخ : 1396/03/01 تا 1396/03/30

هدیه نفر اول :کارت هدیه 50 هزارتومانی

سئوال :

امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد …………………….است؟

الف) علوم معنوی اسلامی

ب) علم اخلاق

ج) تهذیب نفس

د) هر سه مورد

 

گزینه صحیح را به شماره 6600061027 پیامک نمایید

 

—————————————————————————————————————————————

برنده خوش شانس این دوره مسابقه :

خواهر بیگام حسینی از مرزنه استان اصفهان

شماره تماس:794****0936