✍????اسماعیل معنوی/ هزار بار دیگر هم که تخلف کنید، مطمئن باشید که خوابِ “دلسردی” و “پس کشیدن” ما را به گور خواهید برد. تخلفاتِ فراوان محرز شد و به قوه قضائیه رفت اما در کل صحت انتخابات تایید شد، خب بشود! مگر نه اینکه ما صاحبان اصلی این انقلابیم؟!

????جناب آقایانِ اصحابِ دیروزِ #فتنه و یارانِ امروزِ #سکه!
شما این آرزو را به گور می برید که سربازان خامنه ای میدان را خالی کنند و یا همچون دوستان بی تمدنتان، خواسته هایشان را با آتش زدن سطل #زباله مطالبه کنند! هرچند که آن تفکراتِ زباله ای را باید هم از سطل زباله پیگیری کرد… بگذریم.

????ما همان کفن پوش های #نه_دی هستیم که حالا برای صلاح انقلابمان شمشیر در غلاف کرده ایم و گمان هم نکنید که خاموشیم، نه! شمشیر در غلاف، چرخ میزنیم اطراف میدان پاستور، که نکند نانجیبی نگاه چپ داشته باشد به #بیت که بیتش را بر سرش خراب می کنیم، خواه هر کس رییس جمهور باشد! ما #جمهور هستیم و تا ما نخواهیم “رییس جمهور” قدم از قدم نمی تواند بردارد!

????به کوری چشم شما، رای شورای نگهبان را به دیده ی خود می گذاریم تا آخرین مرحله از نمایش انقلابی گری مان را هم به #تاریخ نشان دهیم.
شورای نگهبان، نگهبان انقلاب روح الله است و شما فتنه گران ۸۸ مصداق همان “کذا” هستید…

????ما برای اینکه زشتی و نخوت وحشی گری های #هشتادوهشت را بیش از پیش به تاریخ نشان دهیم امروز لب به سخن نخواهیم گشود جز در مجرای قانون!

????ما برای اینکه سرخی خون شهدای فتنه محو نشود به شما تبریک هم خواهیم گفت. نیاز باشد فرزندمان را هم به #نامادری ای همچون شما خواهیم سپرد اما بالای چشم این انقلاب را هر که بگوید “ابروست” ما چشم و ابرویش را از خاطرش خواهیم برد…

????کسی که آرمانش، آزادی قدس شریف است، شکست یا پیروزی ظاهری در یک انتخابات هرگز مسیرش را منحرف نخواهد کرد. ما تازه در فکر تقویت پابرهنه های یمنی هستیم تا همچنان خاری باشند در چشم آل یهود! همان آل یهودی که به برخی از همین داخلی ها پول می داد و احتمالا می دهد برای زمین زدن همین جمهوری اسلامی!

???? #چهارده روزه بود که بابا شهید شد، محمدحسین پسر “نادر حمید” را می گویم، من از او و از دختر شهید خانزاده خجالت می کشم. خجالت می کشم که بگویم حالا که شورای نگهبان اینگونه رای داد پس من دیگر در صحنه نیستم، نه! اینگونه باشم که دیگر برای هادی کجباف و سردار تقوی فر پاسخی ندارم، نه! ما بهای خون حاج علی قربانی ها را ارزان نخواهیم فروخت. ما میراث داران علی هاشمی “بن بست شکن جنگ” هستیم که بارها و بارها از فلان شورا و فلان آقا و فلان کس #خنجر خوردند ولی آخ نگفتند، پس پای انقلابمان هستیم و حسرت یک #آخ را بر دل دشمنان خامنه ای خواهیم گذاشت…