شرایط موفقیت مربی

موفقیت مربی کودک و نوجوان و جوان مشروط به داشتن شرایط زیر است:

۱ – آشنایی با معارف گسترده دین; هر چه مربی با #معارف_دینی (آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام) آشناتر باشد، میدان سخن و بیان برای او
بازتر خواهد بود. این مهمترین شرط موفقیت در این عرصه است.

۲ – آگاهی از #روحیات کودکان، نوجوانان و جوانان و «کشش ها»، «گرایش ها» و زمینه های «اثرپذیری » و شیوه های «اثرگذاری » بر آن ها، که دانش
روان شناسی آگاهی های مفیدی در این زمینه ارائه می دهد.

۳ – آگاهی از اشعار، ضرب المثل ها، #تمثیلات و تسلط بر ادبیات و توان استفاده به موقع از این گونه تعبیرات.

۴ – شناخت زمان; از آنجا که نیازهای کودکان و نوجوانان در هر عصر و شرایطی متفاوت است، مربی موفق کسی است که با درک بهتر نیازهای آنان،
برنامه ای مفید و جهت دهنده و مرتبط با زمینه های موجود تهیه، تنظیم و اجرا کند.

۵ – توانایی جلب توجه کودکان و نوجوانان به مطالب با بکارگیری آداب و فنون کلاسداری.

۶ – توان #تاثیرگذاری از راه تحریک عواطف و برانگیختن نفوس کودکان و نوجوانان.

۷ – توانایی اقناع و باوراندن مساله.

???? قانع کردن جوانان نیاز به استفاده از برهان و دلیل دارد ولی کودکان و نوجوانان با جلب توجه نمودن آنان به سخن، مطالب را خواهند پذیرفت. البته مطالب ارائه شده به این گروه نیز باید مستند و مستدل باشد ولی بیان دلیل و برهان های طولانی و خشک برای آن ها خسته کننده و غیرضروری است.