#خوردن_کم_شراب

????#پرسش

❔شخصی میگوید من به اندازه ای #مشروب میخورم که حالت اصلی من ازبین نمیرود و مست نمی شوم این حکم حرمت #شراب برای آن زمانی هست که طرف اختیارخود را ازدست بدهد جواب ما چیست❕❕
????#پاسخ????

????از دیدگاه #اسلامی ، خوردن شراب و مشروبات الکلی مطلقا حرام است و فرقی در #کم و یا #زیاد آن و حدوث یا عدم حدوث حالت #مستی نمی باشد .

????خداوند به صورت #مطلق خوردن شراب را حرام کرده و می فرماید ؛

«ای کسانی که ایمان آورده اید #شراب وبت ها وازلام پلیدند و از عمل شیطانند از آنها دوری کنید تا رستگار شوید»

????#مائده90

????و می فرماید ؛

«شیطان می خواهد در میان شما به وسیله ی #شراب وقمار عداوت ایجاد کند وشما را از ذکر خدا واز نماز باز دارد»

????#مائده91

????و می فرماید ؛

«درباره ی #شراب وقمار از تو سؤال میکنند بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است»

????#بقره219

????در این آیات خداوند به صورت مطلق خوردن #شراب را حرام اعلام کرده است و در حکم حرمت از جهت کمی و زیادی و مستی و غیر مستی #فرقی نگذاشته است .

????به این نکته در #روایات متعددی نیز اشاره شده است .
????امام #صادق علیه السلام فرمود ؛

« هر نوع شراب و مسکری حرام است ، حتی نوشیدن یک #جرعه از آن حرام است »

????#الکافی_ج6_ص409
????و #فرمود ؛

« خداوند صراحتا شراب را حرام کرده است ، پس خوردن کم و یا زیاد آن #حرام می باشد »

????#التهذیب_ج9ص111
????امام #رضا علیه السلام نیز فرمود ؛

« اسلام خالص در شهادت به وحدانیت خدا …و تحریم شراب است ، و فرقی بین کم و زیاد خوردن آن نیست ،آنچه که خوردن زیادی آن سبب مستی می شود ، خوردن کم آن نیز #حرام است »

????#عیون_الاخبار ج2 ص126
????به این مضمون روایات متعدد دیگری نیز وارد شده است که جهت آگاهی #رجوع شود ؛

????#وسائل_الشیعه_ج25ص325باب15