رسالت صالحین/ رویکرد تقدم تربیت بر تعلیم

یکی از نقاط ضعف صالحین در حال حاظر این است که گاهی ما به دنبال فعالیت های صوری و آماریِ صرف هستیم که این یک آفت است. وظیفه اصلی صالحین کادر سازی است.

حجت الاسلام ذوالفقاری ، معاونت تعلیم و تربیت استان خوزستان در مصاحبه با خبرنگار صالحین خوزستان درخصوص برنامه های صالحین اظهار داشت :
«برنامه های صالحین استان را می توان در چند عرصه دسته بندی کرد. برنامه هایی از قبیل اردوهای درون استانی و برون استانی برای تقویت صالحین در نظر گرفته شده است. همچنین در معاونت استان بخشی به نام انتشارات وجود دارد که در آن نشریات و مجلاتی با هدف آموزش و تربیت به صورت دو هفته نامه منتشر میشود».
وی در رابطه با اولویت های صالحین استان بیان داشت :
«یکی از اولویت های معاونت استان ، برنامه ریزی برای اقشار مختلف همچون طلاب ، دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیان است و در این راستا نیز برنامه ریزی های مناسبی برای این قشرها با هدف فعال شدن تمامی ظرفیت آنها صورت پذیرفته است. نکته مهم در برنامه اقشار، مسجد محوری است، یعنی تلاش ما این است که بتوانیم از ظرفیت این اقشار در مسجد استفاده کنیم. همچنین در مساجد و محلات، به دنبال تثبیت و ارجای تمام و کمال برنامه های شبکه صالحین می باشیم. یعنی به طور دقیق بدانیم چند استادیار، سرمربی، مربی و سرگروه داریم و بتوانیم آنها را در قالب حلقات صالحین در مساجد به بیشترین سطح فعالیت برسانیم».
معاونت تعلیم و تربیت استان خوزستان در تبیین این مسئله که جایگاه بسیج در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی چگونه است، خاطرنشان کرد:
«به سبب حضور بسیج در تمام محلات و اقشار کشور، می توان ادعا کردکه بسیج رگ حیاطی جامعه است. این رگ نیازمند خون است و این خون همان محتوای دینی وانقلابی است که می بایست از بطن دین استخراج و با دیدگاه های انقلابی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای آن را آمیخته و وارد این جریان عظیم کنیم. کار تهیه محتوا  یعنی همان خون رگ بسیج وتزریق این خون وظیفه طلاب و روحانیت است».
حجت الاسلام ذوالفقاری در تشریح نقاط ضعف صالحین بیان داشت:
«یکی از نقاط ضعف صالحین در حال حاظر این است که گاهی ما به دنبال فعالیت های صوری و آماریِ صرف هستیم که این یک آفت است. وظیفه اصلی صالحین کادر سازی است. در واقع، صالحین درصدد تحقق این مسئله است که نظام و انقلاب کادرسازی کند که این مسئله، یک اقدام کیفی است نه کمی. همچنین باید اذعان نمود که رسالت صالحین مقطعی نیست بلکه یک امر استراتژیک  بلند مدت و البته پر ثمر است. نگاه آماری و ارقامی به صالحین ضربه می زند».

وی در پایان ضمن الزامی خواندن فلسفه وجودی صالحین در نظام اسلامی خاطرنشان کرد:
«وقتی مبانی دینی، اعتقادی، تربیتی و فرهنگی نظام اسلامی دچار هجمه های متعدد از سوی نظام غرب و برخی مسئولین می گردد، ما در راستای مقاومت، راهی جز صالحین نداریم. یعنی باید با نوجوانان و جوانان جلسان و مباحثات متعددی داشته و گفتگو کنیم. همچنین، مشکلات تنها با رویکرد آموزشی حل و فصل نمی شود. اگر تمامی مشکلات با مسئله آموزش حل می گردید، بود تاکنون باید کلاس های درس در مدارس، مشکلات عدیده ما بر طرف می شد اما واقعیت حکایت از مسئله دیگری دارد. درواقع، مجموعه طرح ها و سیاست های تربیتی مهمترین  و ضروری ترین نیاز جامعه ما در حال حاضر می باشد. لذا، اعتقاد به به اینکه تربیت بر تعلیم تقدم دارد جزء نقاط قوت صالحین است» .