باقر خیری، استاد عرفان اسلامی دانشگاه قزوین:

ریخته شدن قبح گناه یعنی پیروزی بزرگ دشمن در جنگ نرم

جنگ نرم، خود دو بعد دارد، یکی در بعد افکار و باورها و دیگری در بعد نیازها و احساسات انسان. در رابطه با بعد اول، دشمنان طوری رفتار می‌کنند که اعتقادات مؤمنین سست شود و دچار تزلزل فکری و روانی شوند. در رابطه با احساسات نیز دشمنان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که علایق انسان‌ها تغییر کند و نیازهای آن‌ها تنزّل نماید.

باقر خیری، استاد عرفان اسلامی دانشگاه قزوین در گفتگو با خبرنگار صالحین، پیرامون جنگ نرم و راه‌های مقابله با آن بیان داشت بیان داشت: زندگی انسان از ابتدا تا کنون درگیرجنگ بوده است و این جنگ همواره میان خوبی ها و بدی‌ها است. به صورت کلی جنگ دو حالت دارد: یا سخت است و با افزارهای جنگی همراه است و یا نرم می‌باشد، یعنی بر روح و روان انسان اثر می‌گذارد.

وی تصریح کرد: جنگ نرم، خود دو بعد دارد، یکی در بعد افکار و باورها و دیگری در بعد نیازها و احساسات انسان. در رابطه با بعد اول، دشمنان طوری رفتار می‌کنند که اعتقادات مؤمنین سست شود و دچار تزلزل فکری و روانی شوند. در رابطه با احساسات نیز دشمنان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که علایق انسان‌ها تغییر کند و نیازهای آن‌ها تنزّل نماید. همچنین به گونه‌ای پیش می‌روند تا نظام خوب و بد آن‌ها نیز تغییر یابد.آن‌ چیزهایی که برای آن‌ها خوب و مطلوب است، بد جلوه نماید و بالعکس. به صورت کلی، یک از اهداف آن‌ها تغییر جایگاه معروف و منکر است. اگر زمانی برسد که قبح گناه ریخته شده و از مردم انجام آن اِبایی نداشته باشند، دشمنان تا حد زیادی در راه خود پیشرفت نموده‌اند.

خیری با اشاره به آیه‌ای از قرآن در مورد جایگاه شیطان و فتنه‌های او افزود: قرآن می‌فرماید که از خطوات شیطان پیروی نکنید. منظور از خطوات همان وسوسه‌ها است. به طور کلی جنگ نرم، در راستای وسوسه ها و خطوات شیطانی است، یعنی به صورت آرام و رفته‌رفته در افکار و قلب‌ها نفوذ می‌نماید. در جنگ سخت دشمن مشخص است، طرفین هم دیگر را می‌شناسند. اما در جنگ نرم متأسفانه دشمن پنهان است و باید آن را تشخیص داد. دشمن خود را در کسوتِ دوست تبدیل می‌نماید و به سختی می‌توان او را تشخیص داد. دشمنان برنامه‌ای طراحی کرده بودند که از نظر آن‌ها کشورهای مختلف باید زیر سلطه آن‌ها باشند. انقلاب اسلامی این ساختار را به هم ریخت و استکبار جهانی نتوانست از طریق جنگ نظامی وارد گردد و از طریق نفوذ و فتنه به دنبال پیش بردن اهداف خود می‌باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متأسفانه دشمنان تا حد متوسط و بلکه بیشتر از آن موفق بوده‌اند. یکی از راه های موفقیت دشمن این است که منافقین وارد نظام شده و برای مردم الگو شدند و برخی مردم که بصیرت کافی برای شناخت آن‌ها نداشتند، نتوانستند آن‌ها را تشخیص دهند و باعث به بار آمدن برخی حوادث شدند.

خیری در پایان تصریح کرد: دشمن توانسته‌است با بکارگیری شیوه‌های مختلف، خواسته‌های دنیوی و شهوت ‌انگیز را زیبا جلوه دهند و باعث جذب مردم و مخصوصاً جوانان شوند. یکی از دلایل مهم پیشرفت دشمنان، رفتارهای خائنانه در بدنه نظام است. ضعف مدیریت نیز عامل هجوم بیشتر دشمنان در داخل نظام شده است. ما برای مقابله باید جذابیت بیشتری مانند آن‌ها ایجاد نمائیم تا جوانان جذب سیره‌ی اسلام و معصومین(ع) گردند.