اگر کسی بخواهد به صورت دقیق و تمیز کار فرهنگی انجام دهد باید نظم، انسجام و برنامه ریزی داشته باشد. حجت الاسلام مصطفی جلیلی مسئول تعلیم و تربیت
ناحیه اندیمشک در گف توگو با پایگاه اطلاع رسانی صالحین خوزستان با اشاره به بیانات امام خامنه ای در خصوص کار تمیز فرهنگی گفت: برای تمیز کار کردن در حوزه فرهنگی لازم است دو نکته را مد نظر داشته باشیم؛ یکی شناخت و تعریف صحیحی از کار فرهنگی، فرهنگی بودن و دیگری برنامه هایی که باید برای ارتقاء کار فرهنگی انجام دهیم. وی افزود: همانطور که امام خامنه ای فرمودند، ما در یک جنگ هستیم اما جنگ نرم؛ جنگ نرم با جنگ سخت یک وجه شباهت هایی دارد و یک سری تفاوت
هایی، وجه افتراق آنها در این است که اگر در جنگ فیزیکی کسی درگیر شود یا کشته می شود و یا می کشد. اگر کشته شود شهید به حساب می آید و اگر هم بکشد در صحنه نبرد پیروز شده است.
حجت الاسام جلیلی ادامه داد: در جنگ نرم همچنان شاهد درگیری هستیم اما این درگیری فیزیکی و قابل لمس نیست؛ ممکن است کشته شویم و یا ترکش بخوریم اما این کشته شدن به معنای مرگ روحی است و به جای بالا رفتن، فرد از انسانیت سقوط خواهد کرد. مسئول تعلیم و تربیت ناحیه اندیمشک با اشاره به اینکه شکست در جنگ نرم به معنای واگذار کردن نیروهای خودی به دشمن خواهد بود اظهارداشت: در جنگ نرم اگر دشمن تلاش کند و اعتقادات جوانان ما را به سمت خود منحرف کند ما
شکست خورده ایم و شکست خوردن در جنگ نرم به معنای شهادت نیست بلکه به معنای واگذار کردن صحنه نبرد به دشمن و چه بسا کمک کردن به دشمن است. وی به مسئولیت سنگین فعالان فرهنگی در عرصه جنگ نرم اشاره و تصریح کرد: ناتوانی فعالان فرهنگی و تربیتی در کار تمیز فرهنگی باید نظم، انسجام و برنامه ریزی داشته باشد حجت الاسلام مصطفی جلیلی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه اندیمشک ناتوانی فعالان فرهنگی و تربیتی در این جنگ اگر به دلیل ضعف و کم کاری و به حاشیه رفتن باشد، بازی کردن در زمین دشمن و برآورده کردن خواسته های آنها خواهد بود. این جنگ اگر به دلیل ضعف و کم کاری و به حاشیه رفتن باشد، بازی کردن در زمین دشمن و برآورده کردن خواسته های آنها خواهد بود. حجت الاسام جلیلی ادامه داد: اما اگر در این جنگ شرکت و همه تلاش خود را انجام دادیم و به دلیل موانعی که در راه وجود داشت موفق نبودیم عذرپذیر خواهد بود. مسئول تعلیم و تربیت ناحیه اندیمشک با اشاره به اقداماتی که در جنگ نرم باید انجام داد گفت: باید اقداماتی انجام شود که مورد تایید اسام و مذهب شیعه باشد. هدف وسیله را توجیه نمی کند و ما به هر وسیله ای نمی توانیم به آن برنامه ای که می خواهیم دست پیدا کنیم، لذا اقدامات ما در این راه باید بر مبنای اسلام باشد. هدف گذاری، شناسایی استعدادها و اقدام جهادی کلیدواژه های کار تمیز فرهنگی وی در ادامه به کلیدواژه های کار تمیز فرهنگی اشاره
کرد و بیان داشت: هدف گذاری، شناسایی استعدادها و اقدام جهادی در چارچوب شرع و قانون کلیدی ترین واژه ها در کار تمیز فرهنگ هستند. حجت الاسلام جلیلی در خصوص رابطه آتش به اختیار با کار قرارگاهی و تشکیلاتی اظهارداشت: برای آتش به اختیار دو معنا می توان در نظر گرفت، یکی ولنگاری، بی قانونی کردن و بدون قید و بند کار کردن و دیگری کار کردن بر اساس نظم و قانون، در چارچوب های مشخص و به صورت خودجوش است. مسئول تعلیم و تربیت ناحیه اندیمشک تأکید کرد: اگر کسی بخواهد به صورت دقیق کار فرهنگی انجام دهد باید نظم، انسجام و برنامه ریزی داشته باشد. وی ادامه داد: کسی که کار فرهنگی انجام می دهد اگر می خواهد به نتیجه برسد باید به صورت گروهی و تشکیلاتی کار کند و لازمه آن جمع کردن افرادی متعهد و متخصص است که بتوانند با کمک یکدیگر کارها و برنامه ها را به پیش ببرند. حجت الاسام جلیلی تصریح کرد: آتش به اختیار به این معنا نیست که هرکسی هرکاری خواست انجام دهد، اگر هدفی مشترک شد و افرادی بخواهند که به صورت فردی به
آن هدف دست پیدا کنند کار اشتباهی خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. مسئول تعلیم و تربیت ناحیه اندیمشک خاطرنشان کرد: در تشکیلات صالحین، حلقات متربیان محوریت و خط مقدم هستند که سرگروه آن را کنترل می کند؛ مواردی مانند احساس نیاز، شناسایی استعدادها و اقدام در چارچوب برنامه ها، از وظایف سرگروه می باشد. وی ادامه داد: هنگامی که سرگروه هدفی را مشخص کرد و همه برنامه ریزی ها را انجام داد، برای اجرای آن لازم است که قرارگاهی کار کند و آن گروه را به صورت تشکیلاتی پیش ببرد؛ لذا بهترین عملکرد سرگروه در آتش به اختیار بررسی نیازها و اهداف، شناسایی استعدادها و اقدام جهادی در این راستا است.