مسابقه ماهیانه شماره 9

از تاریخ : 1396/10/01 تا 1396/10/30

هدیه برنده : کارت هدیه 50 هزار تومانی

سوال :

این حدیث از کیست؟

((در فتنه ها به امام و پیشوای خودتان پناهنده شوید تا غبار فتنه شما را گمراه نکند))


گزینه صحیح را به شماره 6600061027 پیامک نمایید

برای مستمر شدن مسابقات ، دوستان خود را به بازدید از

سایت صالحین خوزستان https://khozestan.salehin.ir

کانال صالحین خوزستان https://sapp.ir/salehinkhoz

دعوت نمایید

——————————————————————————————————–

برنده خوش شانس این دوره مسابقه :

سرکار خانم مومنی فر از  مشهد مقدس

شماره تماس:612****0936