مسابقه ماهیانه شماره 11

نظرسنجی پایان سال 1396

از تاریخ : 1396/12/01 تا 1396/12/25

هدیه قرعه کشی : کارت اعتباری 50 هزار تومانی

سوال :

عملکرد شجره طیبه صالحین خوزستان را در سال 1396 چگونه ارزیابی می نمایید ؟ 

الف) عالی


ب) خوب


ج) متوسط


د) ضعیف

گزینه صحیح را به شماره 6600061027 پیامک نمایید

به بهترین طرح و ایده در جهت پویایی شجره طیبه صالحین هدیه نفیسی اعطاء میگردد

دوستان خود را به بازدید از سایت صالحین خوزستان https://khozestan.salehin.ir

کانال های صالحین خوزستان در پیام رسان های اجتماعی :

https://sapp.ir/salehinkhoz

https://gap.im/salehinkhoz

دعوت نمایید .