به گزارش خبرگزاری صالحین خوزستان، حجة الاسلام و المسلمین ذوالفقاری مسئول معاونت تعلیم و تربیت استان به مسئولین طرح فاطمی اطهر از ناحیه مقاومت هفتکل بازدید و پس از نشست با فرمانده محترم و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه، به بررسی وضعیت موجود ناحیه هفتکل پرداختند.

پیش از این، حجة الاسلام و المسلمین ذوالفقاری با امام جمعه هفتکل و همچنین مدیر حوزه علمیه هفتکل به طور جداگانه دیدار و گفتگو کردند.